Austdoor Hà Nội banner

Tin tức

Chống sao chép mã số mở cửa

Ngày 16 tháng 03, 2016

Motor của Austdoor sử dụng công nghệ Austmatic Rolling Code có thể chống lại việc sao chép mã cửa cu...

8 lý do sử dụng công nghệ chống sao chép mã cửa cuốn

Ngày 20 tháng 02, 2016

Để chống lại việc kẻ gian có thể sao chép mã cua cuon, Austdoor đã phát triển công nghệ Austmatic Ro...